Propozice

 

CHALUPA DONOVAL CUP 2020

PROPOZICE

 

 1. Na závodech poháru CHALUPA DONOVAL CUP budou vyžadovány licence ČAM  A, B, E a H. Bez ní nebude jezdec přihlášen do závodu.  Vlastníci licencí AČR, mezinárodní, slovenské apod. musí mít denní licenci ČAM ( 100 Kč ), nepotřebují však zdravotní prohlídku. Kdo nemá žádnou licenci, musí vyřídit celoroční licenci ČAM přímo na závodech ( podat žádost potvrzenou lékařem ), jinak nebude do závodu zapsán!!!
  Startovné na závodech CHALUPA DONOVAL CUPu je   Kč.
 2. Kategorie a délka rozjížděk

50 ccm

12 minut + 1 kolo

65 ccm

12 minut + 1 kolo

85 ccm

12 minut + 1 kolo

Pit bike

12 minut + 1 kolo

Amatér MX 1  (nad 125 ccm 2T a nad 250 ccm 4T)

12 minut + 1 kolo

Amatér MX 2 (125 ccm 2T + 250 ccm 4T)

12 minut + 1 kolo

VETERÁN 40

12 minut + 1 kolo

VETERÁN 50

12 minut + 1 kolo

VETERÁN 60

12 minut + 1 kolo

VETERÁN 66+

12 minut + 1 kolo

HOBBY ENDURO

12 minut + 1 kolo

Dámský pohár

12 minut + 1 kolo

ČZ + JAWA   

12 minut + 1 kolo

Hobby MX 1 (nad 125 ccm 2T a nad 250 ccm 4T)

15 minut + 1 kolo

Hobby MX 2 (125 ccm 2T + 250 ccm 4T)

15 minut + 1 kolo

OPEN

20 minut + 1 kolo

 1. Průběh závodu

07.00

Prezence

08.00

Začátek tréninků

11.15

Konec tréninků

11.30

Rozprava

12.00

Začátek závodů

18.00

Vyhlášení výsledků
Čas může být posunut v závislosti na půběhu závodu.

Tréninky po 14-ti minutách 2x v pořadí:

Lichý závod

Amatér MX 1
Amatér MX 2
50 ccm + 65 ccm + pit bike
Veterán 60+66+ČZ
+ hobby enduro
Veterán 40+50
85 ccm  + dámský pohár 
Hobby + open

 

 

Sudý závod
Amatér MX 2
Amatér MX 1
Veterán 60+66+ČZ+hob. enduro
Veterán 40 + 50
85 ccm + dámský pohár
50 ccm + 65 ccm + pit bike
Hobby + open

Pořadí tréninků se může měnit.

Závod od 12.00 hod. ve stejném pořadí jako tréninky, kategorie veterán se dělí podle počtu jezdců, při účasti většího počtu jezdců kategorie open jedou tito samostatně.

Organizátor závodu CHALUPA DONOVAL CUP je oprávněn vzhledem k bezpečnosti závodníků a bezproblémovému průběhu závodu upravit časový rozvrh závodu a starty jednotlivých kategorií. Změny budou oznámeny při rozpravě.

 1. V každé rozjížďce je bodováno čtyřicet míst. Body jsou uděleny následovně:

Pro získání bodů je nutno minimálně jednou asolvovat průjezd kolem stanoviště časoměřičů, aby byl jezdec veden v systému.

1. místo

60 bodů

11. místo

33 bodů

21. místo

 20 bodů

31. místo 10 bodů

2. místo

54 bodů

12. místo

31 bodů

22. místo 19 bodů 32. místo 9 bodů

3. místo

50 bodů

13. místo

29 bodů

23. místo 18 bodů 33. místo 8 bodů

4. místo

47 bodů

14. místo

27 bodů

24. místo 17 bodů 34. místo 7 bodů

5. místo

45 bodů

15. místo

26 bodů

25. místo 16 bodů 35. místo 6 bodů

6. místo

43 bodů

16. místo

25 bodů

26. místo 15 bodů 36. místo 5 bodů

7. místo

41 bodů

17. místo

 24 bodů

27. místo 14 bodů 37. místo 4 body

8. místo

39 bodů

18. místo

23 bodů

28. místo 13 bodů 38. místo 3 body

9. místo

37 bodů

19. místo

22 bodů

29. místo 12 bodů 39. místo 2 body

10. místo

35 bodů

20. místo

21 bodů

30. místo 11 bodů 40. místo 1 bod
 1. Výsledkem poháru CHALUPA FERCAM CUP je celkový bodový zisk ze všech závodů. Při rovnosti bodů v poháru rozhoduje výsledek posledního absolvovaného závodu, případně jeho druhá rozjížďka.
  Výsledkem jednotlivého závodu CHALUPA FERCAM CUP je celkový bodový zisk z obou rozjížděk
  . Při rovnosti bodů rozhoduje výsledek druhé rozjížďky
  .
   
 2. Každý účastník závodu CHALUPA DONOVAL CUPu spadá pod pravomoc organizátora a ředitele závodu, jeho pokyny se musí řídit. Každý účastník vstupuje do závodu na vlastní nebezpečí a zříká se nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti se závodem.
   
 3. Závodu se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky i duševně kontrolovat a ovládat svůj stroj s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků závodu a není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Jezdec může být organizátorem CHALUPA FERCAM CUPu vyzván, aby se dostavil ke zvláštní lékařské prohlídce, což je povinen ihned provést.
   
 4. Za nezletilého závodníka podává přihlášku ke každému závodu jeho zákonný zástupce. Ten také za nezletilého závodníka vstupuje do všech jednání s organizátorem CHALUPA DONOVAL CUPu a vyřizuje všechny administrativní a organizační záležitosti související se závodem. Po celou dobu konání závodu zákonný zástupce nezletilého závodníka plně odpovídá za jeho jednání a bezpečnost.
   
 5. Výstroj jezdců musí odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním normám. Jezdec je povinen používat tyto ochranné pomůcky: přilbu, ochranné brýle, chránič trupu (hrudi, ramen, zad a horní části paží), bederní pás, chrániče bérců a kolen, chrániče loktů, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, boty a rukavice.
   
 6. Účastníci jsou povinni nastupovat do závodu s čitelnými čísly. Startovní číslo na motocyklu musí být v kontrastu s podkladem (doporučuje se černé číslo na bílém nebo žlutém podkladu) a musí být umístěno na čelní a obou bočních stranách motocyklu. Čísla musí svou velikostí maximálně využívat prostor, který je pro ně na motocyklu určen. Při špatném počasí budou vyžadována zádová čísla. O čitelnosti startovního čísla rozhoduje časoměřič a jeho stanovisko je konečné. Jezdec s nevyhovujícím číslem nebude připuštěn ke startu závodu.
   
 7. Kvalifikační trénink je povinný. Při nedodržení nebude jezdec připuštěn ke startu závodu. (vyjímku tvoří nezpůsobylý terén při tréninku a následně sjízdná trať na závod, pozdní příjezd z vážných důvodů )
   
 8. Účast na rozpravách je pro všechny jezdce povinná.
   
 9. Cizí pomoc v průběhu závodu je povolena pouze u jezdců kategorií 50 ccm a 65 ccm. U jezdců ostatních kategorií je cizí pomoc během závodu zakázána, výjimku tvoří pouze situace, kdy k cizí pomoci v zájmu bezpečnosti vydá pokyn traťový komisař.
   
 10. Jakmile jezdec najede do předstartovního prostoru, kde dochází k řazení závodníků na startovací zařízení, nesmí již tento prostor opustit, pokud chce v rozjížďce startovat. Opuštění předstartovního prostoru znamená vyloučení jezdce z rozjížďky. Od okamžiku najetí do předstartovního prostoru do ukončení rozjížďky nesmí jezdec vyměnit stroj.
   
 11. Pořadatel závodu CHALUPA DONOVAL CUP je povinen zajistit sanitní vůz vybavený pro poskytnutí první pomoci včetně lékaře. V případě nepřítomnosti sanitního vozu s lékařem je pořadatel povinen přerušit závod nebo trénink.
   
 12. Do kategorie Hobby MX 1 postupují první dva nejlepší jezdci z kategorie Amatér MX 1 z předešlého roku a ti, kteří se do kategorie sami přihlásí nebo o kterých rozhodne organizátor CHALUPA FERCAM CUPu na základě jejich velmi dobrých výsledků. Jeho rozhodnutí je neměnné. V odůvodněném případě může organizátor CHALUPA DONOVAL CUPu rozhodnout, že z kategorie Amatér MX 1 nepostoupí některý ze dvou nejlepších jezdců minulého ročníku do kategorie Hobby MX 1.
   
 13. Do kategorie Hobby MX 2 postupují první dva nejlepší jezdci z kategorie Amatér MX 2 z předešlého roku a ti, kteří se do kategorie sami přihlásí nebo o kterých rozhodne organizátor CHALUPA DONOVAL CUPu na základě jejich velmi dobrých výsledků. Jeho rozhodnutí je neměnné. V odůvodněném případě může organizátor CHALUPA FERCAM CUPu rozhodnout, že z kategorie Amatér MX 2 nepostoupí některý ze dvou nejlepších jezdců minulého ročníku do kategorie Hobby MX 2.
   
 14. V kategorii Veterán A (40) jedou závodníci ročníků narození 1971 – 1980.
  V kategorii Veterán B (50)
  jedou závodníci ročníků narození 1961 - 1970.
  V kategorii Veterán C (60)
  jedou jezdci ročníků 1951 – 1955.
  V kategorii Veterán D (66+)
  jedou jezdci ročníků
  1954 a méně.

  Na závod se zpravidla kategorie slučují dle počtu přihlášených jezdců, hodnotí se však odděleně
  .

   
 15. Podmínkou účasti v kategorii ČZ - JAWA je motor ČZ, JAWA a dalších srovnatelných značek nebo prototyp motoru tovární výroby.
   
 16. Protesty je možno podávat pouze při jednotlivých závodech a předávají se výhradně řediteli závodu. Po uzávěrce závodu je pořadí neměnné. Cena protestu je stanovena na 1.000,- Kč. Částka se vrací, je-li protest uznán jako oprávněný.
   
 17. Účastník závodu, který nedodrží některý z bodů propozic, bude ohrožovat nebezpečnou jízdou ostatní účastníky závodu nebo hrubým způsobem poruší pravidla fair play, bude vyloučen ze závodu bez náhrady.
   
 18. Pro započtení bodů v rozjížďce musí jezdec minimálně 1x absolvovat průjezd kolem stanoviště časomíry.
   
 19. V případě nenastoupení určité kategorie ( jezdce ) do závodu, tito nemají nárok na body.
   
 20. Při závodech poháru CHALUPA DONOVAL CUP jsou používány prapory dle řádů motokrosu:

červený prapor

stop, ukončení závodu nebo tréninku

černý prapor a tabule s číslem

stop pro příslušného jezdce

žlutý prapor v klidu

nebezpečí, zákaz předjíždění a skákání

žlutý prapor – mávání

bezprostřední nebezpečí, zákaz předjíždění a skákání

zelený prapor

volná dráha pro start závodu

černobílá šachovnice

konec závodu nebo tréninku

 1. Postavení na startu je určeno kvalifikačním tréninkem.
   
 2. Výsledky jednotlivých závodů jsou vyhlašovány v kategoriích 50 ccm do 10 místa, 65 ccm do 7 místa, 85 ccm do 5 místa, ve všech ostatních kategoriích do 3 místa
   
 3. Celkové výsledky poháru CHALUPA DONOVAL CUP se po ukončení sezóny vyhlašují v kategorii 50 ccm, 65 ccm do 10 místa, 85 ccm do 7 místa, DP do 7 místa, ostatní kategorie do 5 místa. Jezdec se musí zúčastnit minimálně 3 závodů. Jinak se vyhlašuje jezdec na dalším pořadí.
   
 4. Registrovaná startovní čísla platí první tři závody, jezdcům, kteří se prvních třech závodů nezúčastní registrovaná čísla propadají.
   
 5. Na konci sezony se dále vyhlašují jezdci, kteří se zúčastnili všech závodů CALUPA DONOVAL CUPu v sezóně ( PRAVIDELNÝ ÚČASTNÍK SERIÁLU ).

 

 

 

TOPlist